331-999-0071

STEMPLES Plus sebagai Rangka Kerja untuk Menilai Keupayaan Siber

STEMPLES Plus ialah rangka kerja yang digunakan untuk menilai keupayaan siber sesebuah negara. STEMPLES Plus bermaksud faktor Sosial, Teknikal, Ekonomi, Ketenteraan, Politik, Perundangan, Pendidikan dan Keselamatan (dalaman), dengan "Plus" merujuk kepada faktor tambahan seperti Budaya, Pendidikan dan struktur Organisasi. Treadstone 71 menggunakan rangka kerja STEMPLES Plus untuk menilai keupayaan siber negara lawan dari sudut keupayaan mereka untuk melaksanakan pelbagai operasi siber terhadap kami.

Faktor Sosial: Nilaikan faktor sosial yang mempengaruhi keupayaan siber sesebuah negara. Ini termasuk tahap kesedaran dan celik digital dalam kalangan penduduk, kehadiran profesional keselamatan siber yang mahir, persepsi awam terhadap keselamatan siber, dan tahap kerjasama antara kerajaan, sektor swasta dan masyarakat sivil dalam menangani ancaman siber.

Faktor Teknikal: Menilai aspek teknikal keupayaan siber sesebuah negara. Ini melibatkan penilaian kecanggihan infrastruktur teknologi negara, ketersediaan alatan dan teknologi keselamatan siber termaju, usaha penyelidikan dan pembangunan dalam keselamatan siber, dan tahap kepakaran dalam teknologi baru muncul seperti kecerdasan buatan, rantaian blok atau pengkomputeran kuantum.

Faktor Ekonomi: Kaji faktor ekonomi yang menyumbang kepada keupayaan siber sesebuah negara. Menilai pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan keselamatan siber, kehadiran industri dan perniagaan berkaitan keselamatan siber, tahap kematangan keselamatan siber dalam sektor kritikal, dan kesan ekonomi ancaman siber terhadap ekonomi negara.

Faktor Ketenteraan: Menilai aspek ketenteraan keupayaan siber sesebuah negara. Ini termasuk menilai kehadiran dan keupayaan unit siber tentera yang berdedikasi, penyepaduan keupayaan siber ke dalam strategi dan doktrin ketenteraan, tahap pelaburan dalam pertahanan siber dan keupayaan serangan, dan keupayaan perang siber negara.

Faktor Politik: Menganalisis faktor politik yang membentuk keupayaan siber sesebuah negara. Ini melibatkan penilaian komitmen kerajaan terhadap keselamatan siber, kewujudan strategi dan dasar keselamatan siber negara, rangka kerja perundangan yang mengawal aktiviti siber, kerjasama antarabangsa dalam isu siber, dan sikap diplomatik negara dalam hal siber.

Faktor Perundangan: Teliti rangka kerja perundangan yang mengawal aktiviti siber di negara ini. Nilaikan kecukupan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan keselamatan siber, perlindungan data, privasi, harta intelek dan jenayah siber. Menilai mekanisme penguatkuasaan, prosedur undang-undang, dan kewajipan undang-undang antarabangsa yang berkaitan dengan aktiviti siber.

Faktor Pendidikan: Pertimbangkan aspek pendidikan keupayaan siber sesebuah negara. Ini termasuk menilai komitmen akademik terhadap keselamatan siber, peperangan hibrid, peperangan kognitif, mempengaruhi operasi risikan siber dan perisikan balas dalam menjalankan operasi siber, persekitaran komersial negara yang berkaitan dengan persidangan siber, perkongsian maklumat, persatuan, kumpulan penggodaman beretika dan kesedaran. 

  • Faktor Keselamatan: Menggabungkan faktor keselamatan untuk menilai postur keselamatan keseluruhan negara, termasuk keteguhan perlindungan infrastruktur kritikal, keupayaan tindak balas insiden, program pendidikan dan kesedaran keselamatan siber, dan daya tahan ekosistem keselamatan siber negara.
  • Agama: Menilai pengaruh agama terhadap amalan keselamatan siber, dasar dan sikap dalam negara. Periksa bagaimana kepercayaan dan nilai agama boleh memberi kesan kepada persepsi keselamatan siber, privasi dan penggunaan teknologi.
  • Demografi: Analisis faktor demografi yang boleh menjejaskan keupayaan siber, seperti saiz dan kepelbagaian populasi, tahap celik digital, ketersediaan profesional keselamatan siber mahir dan jurang digital antara kumpulan demografi yang berbeza.
  • Psikologi Sosial: Pertimbangkan faktor psikologi sosial yang boleh mempengaruhi amalan keselamatan siber, termasuk kepercayaan, norma sosial, dinamik kumpulan dan tingkah laku individu. Analisis bagaimana faktor psikologi sosial boleh membentuk sikap terhadap keselamatan siber, privasi data dan pematuhan kepada amalan keselamatan.
  • Faktor Strategik: Menilai dimensi strategik keupayaan siber sesebuah negara. Ini melibatkan menganalisis matlamat jangka panjang, keutamaan dan pelaburan negara dalam keselamatan siber, postur pertahanan sibernya, keupayaan serangan dan keupayaan risikan siber. Menilai integrasi keupayaan siber ke dalam strategi keselamatan negara dan penjajaran objektif siber dengan kepentingan geopolitik yang lebih luas.

Selain itu, kami menggunakan faktor "Plus" dalam struktur STEMPLES Plus—Budaya, Pendidikan dan Organisasi untuk memberikan cerapan tambahan tentang keupayaan siber negara. Faktor ini membantu menilai sikap budaya terhadap keselamatan siber, keadaan program pendidikan dan latihan keselamatan siber, dan struktur organisasi serta kerjasama yang memacu inisiatif keselamatan siber dalam negara.

Dengan menganalisis faktor STEMPLES Plus secara sistematik, anda boleh memahami secara menyeluruh keupayaan, kekuatan dan kelemahan siber negara. Penilaian ini boleh memaklumkan keputusan dasar, pemodelan ancaman dan pembangunan strategi dan langkah balas keselamatan siber yang berkesan.

Dengan memasukkan "Agama, Demografi dan Psikologi Sosial" ke dalam rangka kerja STEMPLES Plus, anda boleh memahami dengan lebih baik keupayaan siber sesebuah negara dan faktor kontekstual yang mempengaruhinya. Rangka kerja yang diperluas ini membantu menangkap aspek masyarakat dan manusia yang memainkan peranan dalam amalan keselamatan siber, dasar dan sikap dalam negara tertentu.

 Hak Cipta 2023 Treadstone 71 LLC

Hubungi Treastone 71

Hubungi Treadstone 71 Hari Ini. Ketahui lebih lanjut tentang Analisis Musuh Sasaran kami, Latihan Peperangan Kognitif dan tawaran Perisikan Tradecraft.

Hubungi kami hari ini!