331-999-0071

Faedah Tahap Tinggi Perkhidmatan Membangun Program Kecerdasan Siber dan Ancaman

Latihan kami mengkaji Doktrin Analitik Sherman Kent dari perspektif siber serta ketersediaan dan penggunaan alat OSINT. Pelajar dapat memahami kitaran hidup kecerdasan siber, peranan dan nilai kecerdasan siber yang berkaitan dengan penyasaran dan pengumpulan dalam talian, dalam organisasi moden, perniagaan, dan kerajaan setelah menyelesaikan kursus ini dan, penggunaan khidmat nasihat kami.

Muat turun Ringkas

Faedah Tahap Tinggi Perkhidmatan Membangun Program Kecerdasan Siber dan Ancaman

Latihan kami mengkaji Doktrin Analitik Sherman Kent dari perspektif siber serta ketersediaan dan penggunaan alat OSINT. Pelajar dapat memahami kitaran hidup kecerdasan siber, peranan dan nilai kecerdasan siber yang berkaitan dengan penyasaran dan pengumpulan dalam talian, dalam organisasi moden, perniagaan, dan kerajaan setelah menyelesaikan kursus ini dan, penggunaan khidmat nasihat kami.

Muat turun Ringkas

Hubungi Treadstone 71 Hari ini untuk semua keperluan Perisikan Siber anda.

HUBUNGI KAMI HARI INI